12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
معاونت طرح و برنامه

کاظم غلامی مهتاج

معاون
برنامه ریزی و توسعه شهری
مقدمه:

برنامه ریزی و توسعه كه معمولاً از ویژگی سازمان‌های علمی موجود در جوامع توسعه یافته است در پناه نظام‌های متكی بر فعالیت‌های برنامه ریزی و پژوهشی پدید می‌آید. به عبارت دیگر، برنامه ریزی با بهسازی نظام‌های مالی و اداری، نقشی اساسی در كنترل و توسعه فناوری سازمان ایفا می‌نماید.
سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با توجه به نیاز و ضرورت اقدام به ایجاد معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری نموده است. شناسایی مسایل ومشكلات موجود، پیش‌بینی وضعیت آینده، تطبیق نظام مالی و اداری با نیاز روز، تطبیق و هم‌آهنگ نمودن سازمان با نیاز شهروندان و. .. همگی از طریق یك نظام برنامه ریزی كارآمد، قابل پیگیری و وصول هستند. پژوهش و برنامه ریزی مسایل و مشكلات سازمانی را می‌كاود، ریشه‌های آنها را نمایان می‌كند، برای حل یا كاهش آنها راه‌حل ارائه می‌دهد و مسیر حركت سازمان را روشن و موانع را مشخص می‌سازد.

شرح وظایف:
بررسی و تدوین شاخص‌ها و معیارهای مورد نیاز در راستای برنامه و ارزیابی فعالیت‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
حرکت به سمت برنامه‌ای کار کردن و نظم دادن در کارها با هدف توسعه و ارتقای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی به شهروندان.
تدوین کدینگ بودجه سازمان و ارائه گزارش به شهرداری تهران بر اساس کدینگ
كنترل و نظارت بر ارزیابی اصلاحات یا تغییرات پیشنهادی در تشكیلات و روش‌های اداری جهت طرح در هیئت مدیره سازمان
انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد همكاری با معاونت آموزش در زمینه تشكیلات، بهبود روشها و آموزش پرسنل سازمان
بررسی و ارزیابی نیازهای آموزشی سازمان
كنترل و نظارت بر انجام مطالعات و بررسیهای مورد نیاز در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری ضمن همكاری با كلیه حوزه‌های ذیربط به منظور تهیه برنامه‌های بلند، میان و كوتاه مدت سازمان
اقدام به موقع جهت تهیه زیر ساختها و اطلاعات مرتبط با بودجه
كنترل و نظارت در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و همكاری مستمر با حوزه معاونت مالی جهت اعمال تغییرات مورد نیاز در بودجه و نظارت بر اجرای بودجه مطابق با ردیفهای مصوب
شناخت به موقع تنگناها ی مالی واقدام به موقع جهت اخذ مجوز لازم برای تهیه متمم، اصلاح یا جا به جایی ردیفهای بودجه در صورت لزوم
اظهار نظر در مورد طرح‌ها و پروژه‌های جدید و تعیین جایگاه آنها در برنامه‌های بلند، میان و كوتاه مدت سازمان
تعیین اهداف، چشم انداز، فرصت‌ها، تهدید‌ها
افزایش بهره وری و توسعه تفكر سیستمی
بررسی و انطباق چارت سازمانی با نیازهای واقعی و بروز سازمان و رفع خلاء‌های موجود
ارتقاء سطح فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی
گردآوری كلیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ایجاد بانك اطلاعاتی به منظور تهیه گزارشهای ادواری عملكرد سازمان
جمع آوری مستندات مربوط به دفاع از بودجه
انجام بررسی‌های مربوط به برآورد كلیه منابع در آمد بالقوه و بالفعل سازمان و پیشنهاد نحوه تخصیص آنها به فعالیتها ی مختلف
نظارت و هماهنگی در ایجاد بانك اطلاعاتی از پروژه در دست اقدام و تهیه گزارش‌های دوره‌ای و مقطعی كه منعكس كننده وضعیت پروژه‌های عمرانی در هر مقطع زما نی بوده و همچنین میزان اثر گذاری آنها در برنامه‌های كلان شهر تهران
كنترل و نظارت بر انجام كلیه امورآمار و انفورماتیك سازمان با هماهنگی كلیه حوزه‌های مرتبط
دریافت برنامه‌ها و سیاست‌های كلان سازمان در كلیه زمینه‌های مرتبط با فعالیتهای سازمان و همكاری و هماهنگی با سایر معاونتها جهت اجرای آنها
كنترل و نظارت بر اجرای كامل مقررات و ضوابط شهرداری تهران و اقدام جهت اجرای صحیح كلیه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی هیئت مدیره و معاون خدمات شهری شهرداری تهران
كنترل و نظارت بر گرد آوری كلیه آمار و اطلاعات مورد نیاز مركز از واحد‌های مختلف و تهیه بانكهای اطلاعاتی مربوطه بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی
كنترل و تایید گزارشهای تهیه شده حوزه تحت سرپرستی بصورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه از عملكرد فعالیتها
نظارت و كنترل در تهیه گزارش ارزیابی عملكرد سالانه سازمان برای مدیر عامل سازمان و معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و همچنین تهیه گزارشهای خاص مقطعی بر حسب نیاز
كنترل و نظارت بر تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از آمارهای جمع آوری شده و گزارشهای كمی و كیفی تهیه شده در مورد وضعیت موجود و آتی سازمان
شركت در جلسات مرتبط با برنامه‌های جاری و آینده سازمان حسب دستور مدیر عامل سازمان
نظارت بر كار كارشناسان و كارمندان حوزه
نظارت در استقرار ایزو در سازمان
پیشنهاد انتصاب كاركنان حوزه تحت سرپرستی به مدیر عامل سازمان
تشویق كاركنان حوزه تحت سرپرستی
مطابقت هزینه‌ها با ردیف‌های اعتباری (تعهد و اعتبار)
پیگیری جهت تشكیل جلسه كمیته تخصصی به منظور پرداخت متوازن نقدینگی موجود در بین پیمانكاران عمران
راه اندازی سیستم کنترل پیشرفت فیزیكی پروژه

كنترل پروژه:
تعیین كد پروژه‌ها و اعتبارات مصوب
تعیین زیر پروژه‌ها و آخرین وضعیت سال گذشته آن
تعیین میزان اعتبارات هر پروژه
تعیین وزن پروژه نسبت به كل اعتبارات كد پروژه
تعیین هزینه سالجاری پروژه نسبت به سالهای قبل و بعد برنامه
تنظیم WBSپروژه با همكاری حوزه عمرانی و نظارت مستمر بر اجرای آن
كنترل آخرین وضعیت دریافتی پیمانكاران (هزینه انجام شده)
نظارت مستمر بر انجام فعالیتهای عمرانی و تنظیم فرمهای مربوطه و جمع بندی آن در پایان هر ماه و چهار ماهه اول، دوم و سوم سال

سایر اموری كه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار می‌گردد.

دفتر معاونت طرح و برنامه: 64321360


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد