12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ایستگاه 31 -شهید سلمانیان (زرکش)
رییس ایستگاه: نادر خوش نیت
آدرس: خیابان دماوند- نبش خیابان زركشتلفن:  77825440-77825439
 


آمار خودروهای ایستگاه: 
بنز آتگو دوکابین - بنز آتگو تک کابین- نیسان لوله کشی - موتور سیکلت
 

 
  
 محدوده تحت پوشش ایستگاه
ایستگاه 31 درخ. دماوند، نبش خ. زركش (میر حسینی) واقع شده ویكی از‌ایستگاه‌های مهم شرق تهران می‌باشد.
 
ایستگاه 31 تك منظوره (حریق)می باشد و محدوده‌ی آن به شرح زیر است:
1- سمت شمال: خ.‌ایگه‌ای (ثانی)، حد فاصل پارك شقایق وخ. گلستان وخ.‌ایت اله مدنی حد فاصل تقاطع مسیل باختروتقاطع سبلان.
2- سمت شرق: خ. دماوند، حد فاصل خاقانی وتقاطع خ. دكتر‌ایت، خ. امامت وخ.
سی متری نیروی هوایی حد فاصل خ. امامت ومیدان كلاهدوز.
3- سمت جنوب: خ. پیروزی حد فاصل میدان كلاهدوزو20متری بیمارستان
4- سمت غرب: خ. محمدرضامحمودی حدفاصل نظام آباد و خ.دماوند-تقاطع 20متری كوثر و خ.حجت وسمت غرب پادگان دوشان تپه.
 
محله‌های محدوده:
1- وحیدیه: خ.دماوند، حدفاصل سبلان جنوبی ومسیل باختر.
2- نیروهوایی: واقع درجنوب پادگان دوشان تپه وشامل خ نیرو هوایی.
(این محدوده فاقدبزرگراه می‌باشد.)
 
خیابانهای اصلی:
1- خ.دماوند: حدفاصل بزرگراه باقری تا خ. محمودی.
2- خ.دكترآیت: حدفاصل چهارراه تلفن خانه وچهارراه وثوق.
3- خ.سبلان جنوبی: بین نظام آبادوخ. دماوند.
4- خ پنجم نیروهوایی: حدفاصل خ. پیروزی وپادگان دوشان تپه.
5- خ.30متری نیروهوایی: حدفاصل خ. دماوندومیدان كلاهدوز.
6- خ.اسماعیل افشاری: حدفاصل خ.‌ایگه‌ای وخ. دماوند.
 
خیابانهای 15متری:
این خیابانهاواقع درخیابان دماوندحدفاصل دكترآیت وایستگاه پروازواقع شده اند.
خ 15متری اول – 15متری برف – 15متری انصاری- 15متری پنجم -15متری ششم.
 
فرعی‌های مهم:
1- خ.حمیدرضاسهیلیان(شیرمرد): حدفاصل خ.ایگه‌ای ومسیل باختر.
2- خ.عباس غیاثی پور: حدفاصل‌ایگهای ومسیل باختر.
3- خ.مسعودبخت آزاد(ارباب مهدی): مسیرجنوب به شمال محدوده‌ی وحیدیه حدفاصل نظام آبادوخ.دماوند.
4- خیابانهای داودی وارمغانی: واقع درمحدوده‌ی وحیدیه.
5- خ.نبی‌ییان: مسیرشمال به جنوب حدفاصل سبلان جنوبی وخ.دماوند.
6- خیابانهای داودی وانصارالحسین: غرب به شرق وبالعكس حدفاصل سبلان جنوبی وخ.شهیدمحمودی.
7- خیابانهای‌یكم، دوم، سوم، چهارم، ششم نیرو هوایی: واقع درجنوب پادگان دوشان تپه ومحله‌ی نیرو هوایی.
8- خیابانهای دهقان وعادلی: جنوب پادگان دوشان تپه.
9- فرعیهای زیربه صورت شرقی وغربی وبالعكس می‌باشدودرحوالی مسیل باختر قراردارند:
خ گاراپیدی- رجب بلوكات (6)-عبادی استاد(8)- كلامی (10) – داریوش ملایری.
 
میادین:
1- میدان امامت (میدان وثوق): واقع در خ. امامت.
2- فلكه‌ی چهار گوش: خ. سی متری نیرو هوایی.
3- فلكه‌های 1و2 نیرو هوایی: خ.پنجم نیرو هوایی.
4- میدان تسلیهات: واقع در محله‌ی وحیدیه.
5- میدان كلاهدوز: تقاطع خ. پیروزی و خ. سی متری نیروهوایی.
6- میدان روزمادر: ضلع غربی فلكه‌ی چهار گوش.
 
میادین محلی:
1- میدان سیستانی: وحیدیه، حد فاصل ارباب مهدی وداوودی.
2- میدان صابر: وحیدیه خ. سبلان جنوبی خ. حقگو.
3- میدان بابكان: وحیدیه خ.نصیری خ مه چهره.
4- میدان شمسایی: وحیدیه بالاتر از میدان تسلیحات.
 
پاركها و فضای سبز(مراكز فرهنگی، هنری، ورزشی):
1- پارك شقایق: ضلع جنوبی میدان شقایق نبش خ‌ایگه‌ای.
2- پارك بهارستان: وحیدیه نبش مسیل باختروخ‌یدالله سلیمی افضل.
3- پارك نسترن: حدفاصل میرحسینی ونبی‌ییان.
4- پارك سیمرغ: نبش تقاطع خ امامت و30 متری نیروهوایی.
5- پارك گل مریم: خ زركش جنب‌ایستگاه.
 
مراكز فرهنگی:
1-خانه‌ی فرهنگ فرزانگان (شامل كتابخانه وفرهنگسرا): وحیدیه تقاطع خ گلستانی وانصاری فر نرسیده به پارك بهارستان.
2- موزه‌ی نیرو هوایی: انتای خ پنجم نیروهوایی.
3- سالن تئاترپرواز: خ پیروزی ضلع جنوبی پادگان دوشان تپه.
 
مراكز ورزشی:
1- باشگاه ورزشی رسالت: خ‌ایت الله مدنی جنب مسیل باختر.
2- مجموعه ورزشی ارامنه: خ دماوند خ زركش خ شموئیل‌اینویا.
3- ورزشگاه باهنر: خ دماوندجنب پارك شقایق.
4- باشگاه فجر: میدان امامت خ نیشابورروبروی سازمان تجهیزات مدارس.
5- مجتمع ورزشی پیروزی: خ پیروزی جنب میدان كلاهدوز.
6- باشگاه شماره‌ی 2 نیروهوایی واقع درخ پیروزی.
 
مراكز آموزشی:
1- مطهری: بالاتراز میدان تسلیحات نبش خ رضایی.
2- ابوذر: وحیدیه خ تجریشی خ تیرداد.
3- نواب صفوی: وحیدیه میدان تسلیحات خ پوری محمد.
4-‌ایمان: سبلان جنوبی خ شادمان.
5- مراكز 12 فروردین ومحراب: سبلان جنوبی خ كارون.
6- ارشاد: خ دماوند خ نبی‌ییان.
7- ارمغان مهر: خ ارباب مهدی خ نیكواه.
8- ارامنه: خ وحیدیه خ مدرسه‌ی ارامنه.
9- ارامنه: خ میرحسیی نبش خ مدرسه‌ی ارامنه.
10- هنری: پایین ترازمیدان تسلیحات.
11- طوماسیان: زركش خ شموئیل‌اینویا.
12- هنرستان فنی پایگاه انقلاب: خ دماوند 15 متری پنجم.
13- غفاری‌: خ دماوند خ زرتابی.
14- ثامن الائمه: خ دماوند نبش محسن اشراقی.
15- الهادی: خ دماوند نبش محمد حسن امینی.
16- میرزا كوچك خان: خ دماوند خ حسین غفاری.
17- 22 بهمن: خ دماوند نرسیده به میدان امامت نبش حاتمی.
18- دكترحسابی: خ‌ایگه‌ای نبش خ طاهری.
19- پیام انقلاب: پایین تراز چهارراه تلفنخانه خ درهوشت.
20-‌ایران پیروز: خ سهیلیان خ 84.
21- تونیای وولیعصر: خ افشاری خ گاراپیدی.
22- راه زینب: خ دماوند خ طوفانی نبش خ امام حسن.
23- تقوی: 30 متری نیرو هوایی خ طاهری.
24- هنرستان سلمان فارسی: بین پنجم وششم نیرو هوایی خ 21/5.
25- آزادی ونفیسه: خ ششم نیرو هوایی بین 30/5 و 31/5.
 
(این محدوده فاقد پل می‌باشدولی تقاطع 3 متری نیروهوایی و خ دماوند را با نام پل تهران نو می‌شناسند وایستگاه اتوبوس آنجابه همین نام است.)
 
شهرداری‌ها:
شهرداری ناحیه‌ی 3 منطقه‌ی 8: مسیل باختر پاین تر از تهران نو.
 
 
سینماها:
1- سینما ماندانا: خ دماوند بعداز30 متری نیرو هوایی.
2- سینما پیروزی: خ پیروزی نرسیده به چهارراه كوكاكولا.
3– سینما شاهد: خ‌ایت الله مدنی بالاترازسبلان جنوبی.
4- سینمارز: انتهای زركش نبش سلیمی افضل.
 
مراكز درمانی و بیمارستانها‌:
1- بیمارستان كودكان بهرامی: خ دماوند ابتدای قاسم آباد خ امیركیایی.
2- درمانگاه 17شهریور: خ دماوند نرسیده به 30 متری نیرو هوایی.
3- پلی كلینیك قدس: خ دماوند نبش خ نبی‌ییان.
4- مركز درمانی فجر(نیرو هوایی): خ. پیروزی 20متری بیمارستان.
 
پمپ بنزین:
1- پمپ بنزین قاسم آباد: خ دماوندبعدازسبلان نبش‌یونسیان.
2- پمپ بنزین زركش: جنب‌ایستگاه 31.
3- پمپ بنزین وثوق: 30 متری نیرو هوایی پایین تر از كلانتری.
 
اماكن و ادارات مهم:
1- اداره‌ی كل راه وترابری: خ دماوند بعدازمیدان وثوق نبش خ كریمی.
2- سازمان تجهیزات مدارس: نبش میدان امامت.
3- سازمان آب وفاضلاب: خ دماوند خ سازمان آب جنب مسیل باختر.
4- سازمان تربیت بدنی: تقاطع‌ایت الله مدنی ومسیل باختر.
5- اداره‌ی برق تهران: خ دماوند نبش خ داوودی (وحیدیه)
6- آموزش وپرورش منطقه‌ی 13: 30 متری نیرو هوایی بالاترازمیدان كلاهدوز.
7- كارخانه‌ی خرم: خ دماوند بعدازدكترآیت نبش مهریزی.
8- كارخانه‌ی بلر(متروكه): خ 30 متری نیروهوایی نرسیده به تقاطع امامت.
9- پاسا‍‍‍‍‍ژتجاری شرق: بعدازپل تهران نونرسیده به میرفخرایی.
10- پادگان دوشان تپه: واقع در بین محله‌ی نیرو هوایی و خ دماوند كه به دو قسمت پادگانهای زیر تقسیم می‌شوند:
1- پادگان شهید خضرایی: ازابتدای خ حجت.
2- پادگان شید ستاری: درقسمت شمالی پادگان.
11- دفتر پست شهیدمدنی: خ سبلان جنوبی نرسیده به‌ایت الله مدنی.
12- دفترپستی خضرایی: خ 20 متری كوثر.
13- مخابرات شهیدآیت: وحیدیه میدان تسلیحات.
14- مخابرات امامت: خ 30 متری نیرو هوایی نبش شجاع پور.
15- كلیسا: خ وحیدیه خ مدرسه‌ی ارامنه.
 
اماكن مذهبی و مساجد:
1- مسجد بقیه الله: خ دماوند خ مهریزی.
2- مسجد كمیل: خ دماوند بعداز خ‌ایت.
3- مسجد موسی ابن جعفر: خ دماوند تقاطع خ كلامی و دین محمدی (10و17).
4- مسجد ثارالله: دماوند تقاطع خ طاهری وبلوكات.
5- فاطمیه: وحیدیه خ رجب نصیری.
6- قائمیه: خ نبی‌ییان خ مستعلی.
7- مسجد حضرت علی: سبلان جنوبی خ مسجد.
8- حسینیه‌ی‌هاشمی: خ وحیدیه.
9- مسجد آدینه: خ دماوند خ صبوری.
10- مسجد خاتم الانبیا: تقاطع رجبی وانصارالحسین.
11- حسینیه‌ی خوانساری‌ها: خ‌یكم نیرو هوایی بین 30/1و31/1.
12- مسجد قدس: نرسیده به چهارراه كوكاكولا.
13- مسجد قمربنی‌هاشم: 15 متری انصاری شهیدپرورده.
14- مسجد علی ابن ابیطالب: 15 متری برف.
 
پایانه‌ها:
تنها پایانه‌ی مهم ضلع شمال میدان كلاهدوز می‌باشد.
 
مسیلها:
1- مسیل باختر: از سمت شمال به جنوب حد فاصل نظام آباد و خ. امامت كه قسمتی از آن منوچهری نامیده می‌شود.
2- مسیل جاجرود: حد فاصل پارك شقایق و خ. دماوند می‌باشد.
 
كلانتری:
تنها كلانتری محدوده 128 خ. سی متری نیرو هوایی می‌باشد.
 
چهارراه‌ها:
1- چهاراه تلفنخانه: تقاطع خ.‌ایت و خ.‌ایگه‌ای (46متری نارمك)
2- چهارراه نظام آباد: تقاطع خ.‌ایت اله مدنی و خ. سبلان.
3- چهارراه كوكا كولا: خ. پیروزی تقاطع دهقان.
4- چهارراه خاقانی: خ دماوند تقاطع خاقانی.
5- چهارراه گلی: تقاطع خ. رجبی و انصارالحسین.
6- چهارراه سبلان: تقاطع سبلان ودماوند.
7- چهارراه باشگاه: تقاطع‌ایت اله مدنی و مسیل باختر.
8- چهارراه خسروی: تقاطع خ. رجبی و انصارالحسین.
 
تعمیرگاه‌ها ونمایندگی خودروه‌ها:
1- سایپا‌یدك: خ. ششم نیرو هوایی نبش 25/5.
2- تعمیرگاه اپل: خ. دماوند بعد از 15متری انصاری.
3- كارواش و تعمیرگاه: خ.‌ایگه‌ای نرسیده به گستان نبش آبان.
4- تعمیرگاه: خ. سی متری نیروی هوایی روبروی كارخانه‌ی بلر.
5- نمایندگی سایپا: خ. دماوند ابتدای قاسم آباد.
6- نمایندگی‌ایران خودرو: خ. دماوند نبش داود ارمغان.
7- تعمیرگاه: خ. دماوند نبش زرتابی جنب بانك سپه.
 
ایستگاه‌های همجوار 31 و نحوه‌ی اعزام آنها جهت كمكی:
1- سمت شمال: 71 و 72
2- سمت شرق: 19 و60
3- سمت غرب: 2 و 73 توجه به پوشش كافی 2 و 71 ازسمت غرب وشمال غرب‌ایستگاه 73 فقط همجوار 31 میباشد ودر مواقع نبود‌ایستگاه‌های فوق
و یا موارد دیگر می‌تواند بعنوان كمكی باشد.
4- سمت جنوب: 48
 
نحوه‌ی پوشش ایستگاه‌‌های همجوار:
1- پوشش قسمت شمال: محدوده‌های شمالی میدان شقایق، خ. دكتر آیت چهارراه تلفنخانه وخ.‌ایگه‌ای(72)- خ‌ایت اله مدنی وسبلان، محدوده‌ی وحیدیه(71)
2- پوشش شرق: محدوده‌های اطراف وداخل خ. دماوند (به جهت حریق خودرو)حد فاصل میدان شقایق ومسیل باختر (19)- محدوده‌های شرقی پادگان دوشان تپه و محله‌ی نیرو هوایی و خ. سی متری نیرو هوایی ودر برخی موارد باتوجه به موقعیت(60).
3- پوشش جنوب: محدوده‌ی جنوب وداخل خ. پیروزی(48).
4- پوشش غرب: محدوده‌های غرب خ. دماوند وشمالی پادگان دوشان تپه (با توجه به موقعیت)(2).
 
نوع بافت شهری وساختار محدوده:
جهت بررسی بهتر محدوده رابه چهار قسمت تقسیم می‌كنیم:
1- بین مسیل باختر وپارك شقایق و غرب خ. سبلان: این قسمت دارای بافت قدیم وجدید میباشد با میانگین طبقاتی‌یك الی سه‌یا چهار طبقه – بیشتر دارای پوشش مسكونی می‌باشد ودر حاشیه خ.‌ایگه‌ای و خ.‌ایت مراكز تجاری می‌باشد – ازنظر نوع معابر وخیابان مناسب است.
2- محدوده‌ی وحیدیه: این قسمت دارای بافت قدیمی وفرسوده می‌باشد – مراكز تجاری و صنعتی ندارد- دارای معابر باریك وگاها" خیابان‌ها بصورت‌یكطرفه می‌باشند.
3- جنوب محدوده ومحله‌ی نیرو هوایی: دارای بافت كاملا" جدید ومناسب میباشد- خیابانهای آنها منظم وباشماره و دارای موقعیت مناسب تردد می‌باشند- مراكز تجاری در این قسمت نمی باشد. بیشتر ساختار آنجا آپارتمانی می‌باشد.
بطور كلی‌این محدوده همواروتقریبا" بدون شیب می‌باشد.

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد