12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ایستگاه 21 - شهید منفرد (کیانشهر)

رییس ایستگاه: داود حقی
 
شامل گروه امداد و نجات  2 
 

آدرس: كیان‌شهر- میدان امام رضا- خیابان آل ابراهیم

تلفن: 33881136-33885555

 
آمار خودروهای ایستگاه:
حریق: بنز آتگو دوکابین - بنز آتگو تک کابین- نیسان لوله کشی
نجات: بنز 1017 - نیسان پیکاپ دوکابین

پشتیبانی: جرثقیل 25 تنی - تریلی تانکردار 31 هزار لیتری(تامین آب) -  لودر 1200- یك دستگاه بیل و لودر بکهو - مینی لودر- بیل مکانیکی- بنز خاور دستگاه تنفسی- تریلی ولوو(FH12)-بنز خاور سوخت-بیل زنجیری

 

 

 

 
 
  محدوده تحت پوشش ایستگاه
 
  
 
ایستگاه 21 داخل شهرك كیانشهر بلوار امام رضا (ع) واقع گردیده ویك ایستگاه سه منظوره (حریق/نجات/پشتیبانی) می‌باشد.
 
محدوده‌ی ایستگاه:
 
1- ازشمال: میدان امام رضا.
2- ازشرق: شهیدامامی.
3- ازجنوب: خیابان شهیدابراهیمی.
4- ازغرب: خیابان اسماعیلی.
 
نام شهرك‌های محدوده‌ی ایستگاه:
1- شهرك هجرت(كیانشهر): حدفاصل رجب زاده شهزادضلع شمالی پارك توسكا.
2- شهرك حمیدیه سعیدیه: ضلع شرقی كیانشرحدفاصل بزرگراه بعثت وبزرگراه آزادگان.
3- شهرك جمهوری اسلامی: خیابان خواجوی كرمانی.
4- شهرك بیمه: ضلع شرقی پارك امیركبیر.
5- دولت آباد: ضلع جنوبی خیابان شهیدابراهیمی.
6- شهرك امام خمینی: ضلع جنوبی خیابان اتوبان بعثت.
7- شهرك شوش: حدفاصل رجب زاده شهزادضلع جنوبی بلوارآسمان.
8- شهرك مطهری: ضلع جنوبی بزرگراه بعثت حدفاصل رجب زاده شهزاد.
9- شهرك بروجردی: جاده‌ی هاشم آباد.
10- كوی آزادی: ضلع شمالی شهرك بیمه.
11- شهرك شاهد: ضلع جنوبی بزرگراه بعثت.
 
بزرگراه‌های محدوده‌ی ایستگاه:
1- بزرگراه بعثت: میدان بسیج شرق به غرب چهارراه فرح آباد.
2- بزرگراه آزادگان: شرق میدان بسیج غرب میدان امام رضا.
 
خیابان‌های اصلی ومهم محدوده‌ی ایستگاه:
1- خیابان شهیدابراهیمی: شرق: میدان اول غرب: شهیدرجب نیا(شهزاد)
2- خیابان شهیدعزیزخانی: شمال: یوسف احدی جنوب: پارك جنگلی توسكا.
3- خیابان شهیدیوسف احدی: شمال: بلوارامام رضا جنوب: شهیدعزیزخانی.
4- خیابان شهیدرجب زاده: شمال: پارك جرت جنوب: شهیدعزیزخانی.
5- خیابان شهیدصالحی: شرق به غرب: شهیدعزیزخانی غرب: شهیدرجب زاده.
6- خیابان فدائیان اسلام: شمال: فرح آباد جنوب: بزرگراه آزادگان.
 
بلوارها:
1- بلوارابریشم: شرق: رجب نیا(شهزاد) غرب: فدائیان اسلام.
2- بلوارامام رضا: شمال: بزرگراه بعثت جنوب: میدان امام رضا.
3- بلوارآسمان: شمال: خیابان سلیمان‌هاشمی جنوب: روح بخش.
4- بلوار ماه:  شرق بلوار آسمان.
5- بلوار ابوذر:  در شهرك حمیدیه و سعیدیه.
6- بلوار آزادی:  شمال بعثت جنوب، جنوب آل ابراهیم.
 
میادین:
1- میدان امام رضا.
2- میدانهای اول، دوم، سوم در خواجوی كرمانی.
 
پاركها و فضای سبز:
1- پارك امیركبیر: شمال خ.آل ابراهیم،جنوب شهیدابراهیمی،شرق شهرك بیمه،غرب خ.شهیدامامی.
2- پارك بازی: دركوی آزادی.
3- پارك قائم:  واقع دردولت آباد.
4- پارك هجرت: شمال بزرگراه بعثت،جنوب رجب زاده،شرق شهرك امام خمینی، غرب شهرزاد.
5- پارك پرستو: شرق بلوارامام رضا،غرب پارك هجرت.
6- پارك جنگلی توسكا: میرزاكوچك خان جنگلی.شمال بزرگراه بعثت،جنوب شهرك سعیدیه وحمیدیه،شرق بزرگراه آزادگان،غرب شهرك جمهوری اسلامی.
7- پارك لاله: شهرك جمهوری اسلامی.
 
استادیوم‌ها:
1- استادیوم ورزشی كاظمی: جنوب به شمال خواجوی كرمانی.
2- مجتمع ورزشی قدس: بلوارآسمان.
3- زمین فوتبال باشگاه علی: جنوب خ. امیرافشار.
4- زمین ورزشی فوتبال: شرق رجب نیا،غرب بنگاه عدل همایون،جنوب نورافشار.
5- استادیوم فوتبال: دركوی آزادی ابتدای بلوارآزادی.
6- استادیوم فوتبال: جنوب شهرك معلولین انقلاب اسلامی.
7- زمین فوتبال بانك ملی: شمال امیرافشان،جنوب بلوارابریشم،شرق رجب نیا، غرب فدائیان اسلام.
 
پل‌ها:
1- پل هوایی بعثت.
2- پل زیرگذربرای عابرپیاده وموتورسوار.
 
شهرداری‌ها:
1- ایستگاه خدمات شهرداری(بازیافت زباله): بزرگراه آزادگان بعدازورودی‌هاشم آباد.
2- شهرداری ناحیه 3: میدان امام رضا.
3- شهرداری منطقه 15.
 
بیمارستانها:
1- مركز خدمات علمی امیركبیر: درپارك امیركبیر.
2- مجتمع آموزشی ناشنوایان: بازاربزرگ گلستان.شرق ابراهیمی،غرب رجب نیا وشهرزاد.
3- درمانگاه شهرك شوش:  درخ غرب شهرزاد،شرق خ آتش.
4- مجتمع خدمات بهزیستی فیاض بخش: شهرك مطهری.غرب بلوارآلمان،شرق رجب زاده.
5- درمانگاه دكتردهقانی: خ شهیدقربانزاده.
6- درمانگاه امین: شرق آقابابایی،غرب شهیداسماعیلی.
 
پمپ بنزین و پمپ گاز و مخازن و مراكز پرخطر:
1- ستاد بحران: بعدازپارك میرزاكوچك خان غرب به شرق.
2- پمپ گاز: بزرگراه آزادگان شرق به غرب بعدازبلوارشهرزاد.
 
اماكن مهم تجمعی،اقتصادی و سیاسی:
1- سازمان آب: شمال خ صالحی،جنوب پارك جنگلی توسكا،شرق خ عزیزخانی، غرب رجب زاده.
2- اداره پست: خ شهرزاد،خ آتش.
3- دفترپست: میدان امام رضا.
4- مجتمع آموزشی ناشنوایان: بازاربزرگ گلستان.شرق ابراهیمی،غرب رجب نیا وشهرزاد.
5- دانشكده فنی ولیعصر: شمال آل ابراهیم،جنوب شهیدابراهیمی،شرق خ اسماعیلی،غرب یوسف احدی.
6- كانون فرهنگ شاهدبعثت: شهرك معلولین انقلاب اسلامی دریكم.
7- مركز مخابرات شهیددرزی: ضلع جنوب میدان امام رضا.
8- مركز مخابرات فدك: جنوب شهیدصالحی بعدازبازاربزرگ گلستان.
9- اداره راهنمایی رانندگی: ضلع جنوب میدان امام رضا خ اسماعیلی.
10- حمل ونقل خلیج فارس: چهارراه فرح آباد.
11- مركز خدمات علمی امیركبیر: درپارك امیركبیر.
12- مجتمع ورزشی قدس: دربلوارآسمان.
13- شبكه بهداشت درمانی شهرستان ری: شهرك مطهری.
14- اداره برق: خ رجب نیا،شهرزاد.
 
مراكز علمی:
1- امام موسی صدر: جنوب پارك لاله شهیدصالحی،جنوب امام موسی صدر.
2- ایثار: جنوب شهرك كیانشهر.
3- فرهادی-ایت اله كاشانی: شهرك شهیدمطهری مركزبهداشت خدملت درمانی.
 
مساجد:
1- مسجدامام رضا: دربلوارامام رضا.
2- مسجدحضرت رقیه: جنوب شهرك هجرت خ شهیدامیری.
3- مسجدامام حسن مجتبی: دربلوارآزادی.
 
انبارها و كارخانه‌ها:
1- بنگاه حمل ونقل خلیج فارس: شمال بعثت،جنوب فرزانه،شرق شهرزاد،غرب چهارراه فرح آباد.
2- باربری سعدی: سنگبری دیاموند.شمال فرزانه،جنوب خ سلامت،شرق رجب نیا-شهرزاد،غرب فدائیان اسلام.
3- كارخانه گندمكار: شمال سلامت،جنوب زرندی،شرق رجب نیایاشهرزاد،غرب فدائیان اسلام.
4- بنگاه خادم،امیر،عدل جلالی،عابدی،تبریزیان: شمال نوروزی،جنوب نورافشان،شرق رجب نیا،غرب شهرزاد.
5- بنگاه عدل،همایون،حمل ونقل ترقی،عدل كرباسی،سرای امامت.
6- بنگاه فاطمیه وبازاربزرگ آهن: شمال نورافشان،جنوب خسروی،شرق رجب نیا،غرب فدائیان اسلام.
7- كارخانه سنگبری: باراندازسهم.شمال خسروی،جنوب امیرافشان،شرق رجب نیا،غرب فدائیان اسلام.
8- بنگاه امیری-كارخانه چرم سازی: شمال امیرافشان،جنوب بلوارابریشم،شرق رجب نیا،غرب فدائیان اسلام.
9- مجتمع تجاری زیتون: غرب به شرق بزرگراه بعثت.
 
كلانتری:
1- كلانتری158: خ شهیدابراهیمی.
2- اداره راهنمایی رانندگی: خ اسماعیلی وشهیدابراهیمی.
 
ایستگاه‌های كمكی:
به دلیل موقعیت ایستگاه 21، ایستگاه‌های 13،14،79 می‌توانند از همه جهات كمكی بوده و این به دلیل محدوده‌ی ایستگاه می‌باشد.
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد