12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ایستگاه 111 (خیابان لقمان)

رئیس ایستگاه: علی کاظمی

آدرس:  بزرگراه لشگری، خیابان لقمان

تلفن:  44595808 - 44595803 - 44595802 

 

نوع پایگاه : درجه یک ویژه

حوزه تخت پوشش: پهنه شهر تهران و حومه
علامت اختصاری و نوع خدمات بحران مدار

خدمات بحران مدار

امداد و نجات
اطفاء حریق ویژه مواد خطرناک
مقابله با سوانح مواد خطرناک CBRNE)) Chimical.Bioloical.Rediological. Nuclear.Expolosive
پشتیبانی فوق سنگین

دامنه عملیاتی
1.تاسیسات شهری
2.بیماستانها و مراکز درمانی
3-آمادگاه ها
4. انبارهای مواد خطرناک
5. مراکز تولید، توزیع مواد خطرناک و ... در پهنه شهر تهران و حومه

FRO های عملیاتی هزمت (First Responder Operationl )
نجات 1- نجات 2- نجات3- نجات4 –نجات5 – نجات6 – نجات 7 – نجات8- نجات9 – نجات 10


منابع عملیاتی و دستورالعملهای ویژه

Standard Operation procedures(SOP)
Standard Operation Guide lines(SOG)
Emergency Response Guide lines(ERG)
United Nations Environment Programme (UNEP)

خودرویی و تجهیزات
1. خودرو سنگین دو دستگاه
2. خودروی سبک سه دستگاه
3. خودروی پشتیبانی دو دستگاه
4. خودروی فوق سنگین یک دستگاه

سامانه های عملیات
1. سامانه تخصصی فرماندهی حادثه ICP
2. سامانه تخصصی رفع آلوذگی Mass Decontamination
3. سامانه تخصصی رفع آلودگی FRO

رویکرد فرماندهی و مدیریت هزمت
1. فرماندهی حادثه(IC) Incident Command
2. سامانه فرماندهی حادثه(ICS) System Incident Command
3. ساماته مدیریت حادثه(IMS) Incident Management System
4. سامانه اطلاع رسانی همگانی(PIC) Public Information System
5. مرکز یا سامانه پشتیبانی عملیاتSuport Center(OSC) Operation

6. مرکز یا سامانه پشتیبانی فنی Technical support Center(TSC)

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد