03/26/2019 - سه شنبه 6 فروردين 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

printآگهی مزایده عمومی شماره 97.1 - مهلت دریافت اسناد پایان یافته است
image
سازمان آتش نشانی وخدمـات ایمنی تهـران در نظر دارد، مقداری لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت یکهفته کاری در ساعات اداری جـهت دریـافت فرم پیشنهاد قیمت با در دست داشتن رسید وجه پرداختــی(رسید زرد رنگ) به مبلغ300.000 ریال به شماره حســاب جاری 100933 نـزد بـانـك شهر شعبــه جیحون كــد 218 بـه نـام ایــن ســازمـان(قـابـل پـرداخـت در كلیه شعب بانك شهر) بــه دبیرخانه كمیسیون معامـلات واقـع در تـهران خـیابـان آزادی، نبش خیابان میمنت مراجعه نمایند.
1397/2/16 9:13:0
تعداد مشاهده:  575
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد